Çinko (Zn)

Çinko (Zn), hem doğuştan hem de edinilmiş (humoral) bağışıklık yanıtının oluşturulması, doğuştan gelen bağışıklık sisteminin normal işleyişinin sürdürülmesinde rol oynar. Vİrüsün girişini engelleyen hücre zarının stabilizasyonu, viral genom transkripsiyonu, protein translasyonu, poliprotein işleme, viral bağlanma gibi olaylar üzerinden Zn'nin çoklu antiviral etkileri, SARS-CoV-2'nin ait olduğu nidovirüs ailesi dahil olmak üzere çeşitli viral türlerinde gösterilmiştir. Bu durum çinko desteğinin COVID-19'un profilaksisi ve tedavisi için faydalı olabileceğini düşündürmektedir.
Özellikle çinko asetat ağızda iyonize olarak virüs, bakteri ve mantar gibi enfeksiyon ajanlarına karşı bariyer oluşturur. Çinko aynı zamanda vücutta gerçekleşen birçok reaksiyonda koenzim olarak rol oynar. Bu nedenle sağlıklı hücre yapısı ve devamlılığı için gereklidir.
Yapılan bir çalışma çinko tuzlarının in vitro olarak RSV'yi inhibe ettiğini göstermektedir. İnhibisyon konsantrasyona bağlıdır ve spesifiktir. Kalsiyum, magnezyum ve manganez gibi diğer iki değerlikli katyonların tuzları benzer bir inhibisyona aracılık etmez. En düşük 10 μM konsantrasyonunda, ön inkübasyon, adsorpsiyon, penetrasyon ve çıkış sırasında çinko bulunduğunda virüste 800 kat azalma gözlemlenmiş. Çinko iyonları benzer şekilde rinovirüs, HSV, HIV ve vaccinia virüsü gibi virüslerin in vitro replikasyonunu inhibe ettiği görüldü.

Sonuç olarak Zn, bakteriyel, viral ve fungal patojenlerin neden olduğu bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede katkı sağlar. Ayrıca standart antiviral tedavi ile birlikte uygulandığında sinerjik etkiyle tedavi gücünü artırır.

Referanslar:
1. Amit Kumar, Yuichi Kubota, Mikhail Chernov, and Hidetoshi Kasuya. Potential role of zinc supplementation in prophylaxis and treatment of COVID-19. Med Hypotheses. 2020 Nov; 144: 109848.Published online 2020 May 25. doi: 10.1016/j.mehy.2020.109848
2. Overbeck S., Rink L., Haase H. Modulating the immune response by oral zinc supplementation: a single approach for multiple diseases. Arch Immunol Ther Exp (Warsz) 2008;56:15–30.
3. Ibs K.H., Rink L. Zinc-altered immune function. J Nutr. 2003;133(5 Suppl 1):1452S–1456S.
4. Saha A.R., Hadden E.M., Hadden J.W. Zinc induces thymulin secretion from human thymic epithelial cells in vitro and augments splenocyte and thymocyte responses in vivo. Int J Immunopharmacol. 1995;17:729–733
5. Novick S.G., Godfrey J.C., Pollack R.L., Wilder H.R. Zinc-induced suppression of inflammation in the respiratory tract, caused by infection with human rhinovirus and other irritants. Med Hypotheses. 1997;49:347–357.
6. Himoto T., Masaki T. Associations between zinc deficiency and metabolic abnormalities in patients with chronic liver disease. Nutrients. 2018;10:E88.
7. Rahaman O. Suara, James E. Crowe Jr. Effect of Zinc Salts on Respiratory Syncytial Virus Replication. Antimicrobial Agents and Chemotheraph, Mar. 2004, p. 783–790
8. Arens, M., and S. Travis. 2000. Zinc salts inactivate clinical isolates of herpes simplex virus in vitro. J. Clin. Microbiol. 38:1758–1762.
9. Haraguchi, Y., H. Sakurai, S. Hussain, B. M. Anner, and H. Hoshino. 1999. Inhibition of HIV-1 infection by zinc group metal compounds. Antivir. Res. 43:123–133. 11.
10. Katz, E., and E. Margalith. 1981. Inhibition of vaccinia virus maturation by zinc chloride. Antimicrob. Agents Chemother. 19:213–217.
11. Korant, B. D., and B. E. Butterworth. 1976. Inhibition by zinc of rhinovirus VOL. 48, 2004 Zinc Salts Reduce RSV Replication 789 on October 22, 2020 by guest http://aac.asm.org/ Downloaded from protein cleavage: interaction of zinc with capsid polypeptides. J. Virol. 18: 298–306. 14.
12. Korant, B. D., J. C. Kauer, and B. E. Butterworth. 1974. Zinc ions inhibit replication of rhinoviruses. Nature (London) 248:588–590.