Sambucus nigra (Kara mürver )

Sambucus nigra (Kara mürver) meyvelerinin özütü , yapılan bir in vitro çalışmada Bacillus subtilis , Staphylococcus aureus (ATCC15156), Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi ve Escherichia coli bakterilerinin büyümesini durdurduğu gösterilmiştir. Ayrıca, Candida albicans adlı mantar enfeksiyon etkeni Sambucus nigra meyvelerinin ham özütü tarafından engellendi. Farklı birçok çalışmada meyve ve çiçeklerden elde edilen mürver özütü benzer şekilde nozokomiyal patojenler (hastane enfeksiyon ajanları) olarak bilinenler de dahil olmak üzere birçok mikroorganizmaya karşı inhibe edici etki gösteriyor gibi görünmektedir. Metisiline dirençli Staf aureus, HIV, Mycoplasma, Coronavirüs , influenza, bakteriyel enfeksiyonlar gibi patojenler üzerine etkinliği görülmüştür. Bu etkiler, in-vivo, in vitro olduğundan daha güçlü olabilir. Bu şifalı bitkinin ham özünün fitokimyasal analizi, antosiyanin, A ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, demir ve B6 vitamini kaynağı olduğunu ortaya çıkardı. Aynı zamanda sterol, tanen ve uçucu yağlar içerir ve sağlıklı bir gıda olarak kabul edilebilir. Mevcut çalışmaların sonuçları, Sambucus nigra’nın adı geçen organizmaların neden olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini göstermektedir. Aynı zamanda güçlü bir gıda koruyucu olarak da kullanılabilir.

Sambucus nigra’nın immünomodülatör etkileri araştırıldığında bağışıklığı zayıf olanların bağışıklık sistemlerini uyarma olasılığının olduğu görülmüş. Ayrıca, enfeksiyon durumunda ortaya çıkabilen sitokin fırtınasını da daha da kötüleştirmeyip aksine hafifletiyor gibi görünmektedir.

Referanslar:

Mohammadsadeghi, A. Malekpour, Sh Zahedi Fatemeh Eskandari. The antimicrobial activity of elderberry (Sambucus nigra L.) extract against gram positive bacteria, gram negative bacteria and yeast. Research Journal of Applied Sciences2013.8(4):240-243
Julia Wermig-Morgan, Elderberry is anti-bacterial, anti-viral and modulates the immune system: anti-bacterial, anti-viral and immunomodulatory non-clinical (in-vitro) effects of elderberry fruit and flowers (Sambucus nigra): a systematic review. Thesis for: MSc in Evidence-Based Health Medicine, University of Oxford, February 2020
Chrubasik, S. (2015). A review of pharmacological effects and clinical efficacy of fruit products and functional foods from elderberry (Sambucus spp.) as compared with chokeberry (Aronia melanocarpa). Acta Hortic., 1061, 89–92.
Hearst, C., McCollum, G., Nelson, D., Ballard, L., Millar, B. C., Goldsmith, C. E., … Rao, J. R. (2010). Antibacterial activity of elder (Sambucus nigra L.) flower or berry against hospital pathogens. Journal of Medicinal Plants Research, 4(17), 1805–1809.