Zencefil (Zingiber officinale)

Zencefil (Zingiber officinale), çeşitli özelliklerinden (antimikrobiyal, antioksidan, antiinflamatuar, antikoagülan vb.) dolayı geleneksel tıpta farklı hastalıklara karşı yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Gıdalardaki patojenik ve bozucu mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal aktivitesinin mekanizmalarını aydınlatmak ve ana biyoaktif bileşiklerini karakterize etmek için çok sayıda çalışma yapılmıştır. Sonuçlar, zencefilin farklı mikroorganizmalara karşı geniş bir antimikrobiyal spektrum sağlayan ve onu sentetik antimikrobiyallere ilginç bir alternatif haline getiren monoterpenoidler, seskiterpenoidler, fenolik bileşikler ve türevleri, aldehitler, ketonlar, esterler içerdiğini göstermektedir. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, Klebsiella spp. ve Salmonella spp. gibi gıda kaynaklı patojenlere karşı zencefil özütünün antimikrobiyal aktivitesi yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Ham zencefilin hem oda sıcaklığında hem de kaynama sıcaklığında antimikrobiyal aktivitesi daha önce yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Yapılan çalışmalarda zencefil’in (Zingiber Officinale ) Covid 19 enfeksiyonunda hem profilaksi hem de tedavi için bağışıklık sistemini iyileştirmede etkili olabileceği iddia edilmiştir. Bu etkiyi özellikle humoral bağışıklık sistemini düzenleyerek, artan IgM seviyelerini ve enfeksiyonlara karşı oluşan dolaşımdaki proinflamatuar sitokin seviyelerini azaltarak yaptığı ileri sürülmüştür.

Referanslar:

(2018). WHO Monographs on Selected Medicinal Plants—Volume 1. WHO Essential Medicines and Health Products Information Portal; WHO: Geneva, Switzerland
Silvia Del Carmen Beristain-Bauza, Paola Hernández-Carranza,Teresa Soledad Cid-Pérez, Raúl Ávila-Sosa, Irving Israel Ruiz-López, Carlos Enrique Ochoa-Velasco. Antimicrobial Activity of Ginger (Zingiber Officinale) and Its Application in Food Products. Journal Food Reviews International Volume 35, 2019-5.
Antimicrobial Activity of Ginger (Zingiber Officinale) Extracts Againts Food-Botne Pathogenic Bacteria. Kamrul Islam, Asma Afroz Rowsni, Md. Murad Khan and Md. Shahidul Kabir International Journal of Science, Environment and Technology, Vol. 3, No 3, 2014, 867 – 871
Life Style Guideline of Ginger (Zingiber officinale) as Prophylaxis and Treatment for Coronaviruses (SARS-CoV-2) Infection (COVID-19) Mamoun Magzoub. Saudi Journal of Biomedical Research Abbreviated Key Title: Saudi J Biomed Res ISSN 2518-3214. DOI: 10.36348/sjbr.2020.v05i06.006
Aryaeian, N., & Tavakkoli, H. (2015). Ginger and its effects on inflammatory diseases. Adv Food Technol Nutr Sci Open J, 1(4), 97-101.

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF GINGER (Zingiber Officinale)

EXTRACTS AGAINST FOOD-BORNE PATHOGENIC BACTERIA

Kamrul Islam, Asma Afroz Rowsni, Md. Murad Khan and Md. Shahidul Kabi

International Journal of Science, Environment ISSN 2278-3687 (O)

and Technology, Vol. 3, No 3, 2014, 867 – 871

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF GINGER (Zingiber Officinale)

EXTRACTS AGAINST FOOD-BORNE PATHOGENIC BACTERIA

Kamrul Islam, Asma Afroz Rowsni, Md. Murad Khan and Md. Shahidul Kabir